Kontakt oss

Generelt

Allergan Aesthetics Norge, Kunderelasjoner og medisinsk avdeling 

AbbVie AB

Box 1523, 171 29 Solna, Sverige

+46 (0)8 684 44 600

info@abbvie.se

Ved en en medisinsk nødsituasjon, vennligst ta kontak med helspersonell.