Självförtroendets kraft

Val som stöds av vetenskap

Vi skapar produkter och teknologier som driver på utvecklingen av medicinsk estetik.
På Allergan Aesthetics™ tror vi på den anmärkningsvärda inverkan ett starkt självförtroende kan ha på livet, verksamheter och karriärerna för de vi arbetar för. Med grund i vår historia som ett företag byggt kring patientvård, utbildning och stöd för våra kunder, är vi beslutsamma att alltid sätta patienternas bästa i fokus med hjälp av moderna produkter och teknologier inom medicinsk estetik.