Leverantörskontakter

Kontakta Allergan Aesthetics

Kundtjänst:

0200 88 35 15


Medicinsk information

Kontakta Allergan för att rapportera en misstänkt biverkning på

+46 (0)8 684 44 600

För patienter/vårdgivare, vänligen rådfråga din läkare eller kontakta vår medicinska informationsavdelning. 

AbbVie AB

Box 1523, 171 29 Solna, Sverige

+46 (0)8 684 44 600

info@abbvie.se