Leverandørkontakter


Kontakt Allergan Aesthetics

Kundeservice:

800 175 02


Medisinsk informasjon

Kontakt Allergan for å rapportere mistanke om bivirkning  

+46 (0)8 684 44 600 

For pasienter/omsorgspersoner, vennligst konsulter med din lege eller kontakt vår medisinske informasjonsavdeling.